Διαδρομές και τόποι τηs μνήμης: χιστορικές και ανθρωπολογικές προσεγγίσεις

Author(s) : Benveniste, Rika; Paradellēs, Theodōros

Book Details

ISBN

978-960-221-150-2

Series

Anthrōpologia

Publishing date

1999

Category

Peter Loizos Collection, Philosophy and Psychology

Subcategory

Memory/Testimonies/History

Publisher

Ekdoseis Alexandreia Panepistēmio Aigaiou

Place

Ελλάδα

Language

GRE

Copies

1

Location

AHDR

Archive No

153.12

Number

-

Volume

-

Related Books