We are offering mono-communal and bicommunal workshops for teachers of pre-primary, primary and secondary education in topics related to Education for a Culture of Peace/ Antiracist Education. 

The workshops are free of charge and they are offered mono-communally in Greek/ Turkish and bicommunally in English, Greek and Turkish.

Scroll down for information in Turkish and Greek/ Türkçe bilgilendirmeyi aşağıda bulabilirsiniz/ Βρείτε πληροφορίες στα Ελληνικά πιο κάτω.

 

Options:

A. Mono-communal teacher trainings in all districts

Theme: Introduction to Peace Education

Description: The workshop aims to enhance teachers’ understanding in the field of Peace Education and discuss in an experiential way the conditions under which relevant attitudes and behaviours can be developed in the classroom. The pedagogy of Peace Education will be presented, and teachers will have the opportunity to develop their skills through the participation in the activities of the program.

Duration: 3.5 hours  

Dates: November – December 2023 (dates will be announced)

Locations: Nicosia, Limassol, Larnaca, Paphos, Famagusta, Kyrenia

For more information about the locations and applications in the Greek Cypriot community follow this link

 

B. Bicommunal Teacher Training in the Buffer Zone

Preconditions for participation: Participation in Workshop A

Theme: Teaching Controversial Issues

Duration: 3.5 hours  

Date: January 2024 (dates will be announced)

Location: Home for Cooperation, Ledra Palace Area, Nicosia  

 

C. Teachers’ Academy for Peace

Preconditions for participation: Participation in Workshops A and B

Themes: identities, intersectionality, discrimination, experiential learning, embedding Peace Education in the curriculum   

Description: The Academy will train of a group of teachers working in the Greek Cypriot and the Turkish Cypriot communities. The group will receive further training on issues related to Education for a Culture of Peace in order to co-design lesson plans that include experiential learning and objectives related to Peace Education in their teaching. Teachers will be supported by experienced mentors.

Duration: 3 bicommunal trainings and practice   

Dates: February – May 2024 (dates will be announced)

Location: Home for Cooperation, Ledra Palace Area, Nicosia  

 

The workshops are organised by AHDR and are funded under the scope of the ‘Imagine’ project by the Foreign Office of the Federal Republic of Germany.


Tarihsel Diyalog ve Araştırma Derneği, okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim öğretmenlerine yönelik Barış Kültürü Eğitimi / Irkçılık Karşıtı Eğitim konularında tek toplumlu ve iki toplumlu atölye çalışmaları düzenleyecektir.

Atölye çalışmalarına katılım ücretsizdir. Tek toplumlu atölyeler Yunanca ve Türkçe, iki toplumlu atölyeler ise İngilizce, Yunanca ve Türkçe olarak gerçekleştirilecektir. Tüm eğitim oturumlarının sonunda katılım belgesi verilecektir.

Seçenekler:

 

A. Tek toplumlu öğretmen eğitimleri (tüm bölgelerde)

Tema: Barış Eğitimine Giriş

Açıklama: Bu atölye çalışması, öğretmenlerin Barış Eğitimi konusundaki bilgi ve anlayışlarını derinleştirmeyi, sınıf ortamında gerekli tutum ve davranışların nasıl oluşturulacağını etkileşimli bir şekilde ele almayı hedeflemektedir. Barış Eğitimi pedagojisinin temelleri aktarılacak ve öğretmenler, program dahilindeki etkinliklere aktif katılım sağlayarak mesleki becerilerini geliştirme imkanı elde edeceklerdir.

Süre: 3,5 saat 

Tarihler: Kasım - Aralık 2023

Yerler: Lefkoşa, Limasol, Larnaka, Baf, Gazimağusa, Girne

Kıbrıs Türk toplumuna yönelik eğitimlere kayıt yaptırmak için lütfen aşağıdaki linke tıklayınız: https://form.jotform.com/233203204977049

 

B. İki Toplumlu Öğretmen Eğitimi  (Ara Bölgede)

Katılım için ön koşullar: Tek Toplumlu Atölye Çalışmasına katılmış olmak

Tema: Tartışmalı Konuların Öğretimi

Süre: 3,5 saat 

Tarih: Ocak 2024

Yer: Dayanışma Evi, Ledra Palace Bölgesi, Lefkoşa 

C. Barış için Öğretmen Akademisi

Katılım için ön koşullar: Tek Toplumlu ve İki Toplumlu Atölye Çalışmalarına Katılmış Olmak

Temalar: Kimlikler, Kesişimsellik, Ayrımcılık, Deneyimsel Öğrenme, Barış Eğitiminin Öğretim Programlarına Yerleştirilmesi

Açıklama: Akademi kapsamında, Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk toplumlarında çalışan bir grup öğretmene eğitim verilecektir. Bu grup, ders planlarını birlikte tasarlamak amacıyla Barış Kültürü Eğitimiyle ilgili konularda daha ileri düzeyde eğitim alacaktır. Eğitimler kapsamında deneyimsel öğrenme ve Barış Eğitimi ile ilgili hedefleri içeren ders planları tasarlanacaktır. Öğretmenler deneyimli mentorlar tarafından desteklenecektir.

Süre: 3 iki toplumlu eğitim ve uygulama  

Tarihler: Şubat - Mayıs 2024

Yer: Dayanışma Evi, Ledra Palace Bölgesi, Lefkoşa 

Atölye çalışmaları Tarihsel Diyalog ve Araştırma Derneği  tarafından yürütülmekte ve Almanya Federal Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından 'Imagine' projesi kapsamında finanse edilmektedir.


 

Προσφέρονται για εκπαιδευτικούς προδημοτικής, δημοτικής και μέσης/ τεχνικής εκπαίδευσης και αφορούν θέματα σχετικά με την Εκπαίδευση για ένα Πολιτισμό Ειρήνης και Μη Βίας/ Αντι-ρατσιστική Εκπαίδευση.

Τα εργαστήρια προσφέρονται δωρεάν. Τα μονοκοινοτικά γίνονται στα Ελληνικά/ Τουρκικά και τα δικοινοτικά στα Αγγλικά, Ελληνικά και Τουρκικά. 

Επιλογές:

Α. Μονοκονοτικές επιμορφώσεις σε όλες τις επαρχίες

Θεματική: Εισαγωγή στην Εκπαίδευση για την Ειρήνη

Περιγραφή: Το εργαστήρι σκοπέυει στην ενίσχυση τηςκατανόηση του συγκεκριμένου πεδίου, και θα συζητηθούν,με βιωματικό τρόπο, οι συνθήκες για ανάπτυξη στάσεων καισυμπεριφορών για οικοδόμηση της ειρήνης στην τάξη καιτην κοινότητα. Θα παρουσιαστει η παιδαγωγική της ειρήνηςως μοντέλο, μέσα από την προώθηση της έρευνας, τηςσυνεργασίας και του διαλόγου και δίνοντας στους/στιςεκπαιδευτικούς την ευκαιρία να εξασκήσουν τις δεξιότητέςτους μέσω της συμμετοχής τους στις δραστηριότητες του προγράμματος.

Ημερομηνίες: Νοέμβριος – Δεκέμβριος 2023

Διάρκεια: 3.5 ώρες

Τοποθεσίες: Λευκωσία, Λεμεσός, Λάρνακα, Πάφος, Αμμόχωστος, Κερύνεια

Οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να συμμετέχουν στιςμονοκοινοτικές επιμορφώσεις θα πρέπει να υποβάλουνδήλωση συμμετοχής στο διαδικτυακό περιβάλλον εγγραφώντου Παιδαγωγικού Ινστιτούτου http://www.pi-eggrafes.ac.cy, σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο: https://www.pi.ac.cy/pi/index.php?option=com_content&view=article&id=4124%3A-------------------2023-2024&catid=34%3A2010-06-02-08-27-34&Itemid=65&lang=el.

 

Β. Δικοινοτικό Εργαστήρι στην Πράσινη Γραμμή

Προϋποθέσεις συμμετοχής: Συμμετοχή στο Εργαστήρι Α

Θεματική: Διδασκαλία αμφιλεγόμενων θεμάτων

Ημερομηνία: Ιανουάριος 2024 (η ημερομηνία θα ανακοινωθεί αργότερα)

Τοποθεσία: Σπίτι της Συνεργασίας, περιοχή Λήδρα Παλας

 

Γ. Ακαδημία Εκπαιδευτικών για την Ειρήνη

Προϋποθέσεις συμμετοχής: Συμμετοχή στα Εργαστήρια Α και Β

Θεματικές: ταυτότητα, διατομεακότητα, διακρίσεις, βιωματική μάθηση, ένταξη της Εκπαίδευσης για την Ειρήνη στο αναλυτικό πρόγραμμα   

Περιγραφή: Επιμόρφωση ομάδας εκπαιδευτικών απότην ελληνοκυπριακή και την τουρκοκυπριακήκοινότητα, με σκοπό να σχεδιάσει, από κοινού, σχέδιαμαθήματος τα οποία εντάσσουν βιωματικές μεθόδουςκαι στόχους σχετικούς με την Εκπαίδευση για τηνΕιρήνη στη διδασκαλία τους. Θα παρέχεται στήριξηαπό έμπειρους/ες μέντορες.

Διάρκεια: 3 δικοινοτικά εργαστήρια και πρακτική

Ημερομηνίες: Φεβρουάριος – Μάιος 2024 (οι ημερομηνίες θα ανακοινωθούν αργότερα)

Τοποθεσία: Σπίτι της Συνεργασίας, περιοχή Λήδρα Παλας

Tα εργαστήρια υλοποιούνται απότον Όμιλο Ιστορικού Διαλόγου και Έρευνας (ΟΙΔΕ) και χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο τουπρογράμματος ‘Imagine’ από το Υπουργείο Εξωτερικών της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας.

 

 

Share this article

Other News

SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER

Stay up to date with our news and events

SUBSCRIBE NOW