‘Imagine’ is an Educational Program on Anti-racism Education/ Education for a Culture of Peace launched in October 2017, after many months of efforts and with the agreement of the leaders of the two communities on the island.

*Greek and Turkish text follow

As per 2022, 6117 students, accompanied by 714 teachers were trained in the Imagine Project. Another 518 teachers were trained in Peace Education both mono-communally and bi-communally and another 92 head teachers participated in the 'Imagine' Head Teachers conference.

The program aims to increase contact between the two communities in Cyprus and promotes peace, understanding and anti-racism on the island in the context of a holistic understanding of a Culture of Peace and Non-Violence inspired by UN documents, resolutions and plans of action. The program also aims to decentralize and reach rural areas in the island which have fewer opportunities to engage in activities that bring members of the two communities together. Participation to the project is completely voluntary and free-of-charge. The project is based on a step-by-step approach, and the methodology employed in the workshops is adapted to different age groups and educational levels.

Initially, our trainers visit classes interested in participating in the bi-communal activities and create safe spaces for discussion about stereotypes, discrimination and racism as components of the prevailing culture of violence and also facilitate experiential activities exploring these concepts. An important aspect of this activity is also to prepare students for contact with fellow students from the other community.

Imagine1
Imagine2
Imagine3

At a second stage, classes from the two communities are paired and asked to choose between two options of activities at the Home for Cooperation in the buffer zone: 1. “Visit at the Home for Cooperation and Anti-racist Workshop”, where students in mixed groups engage in experiential activities related to anti-racism under the umbrella of Education for a Culture of Peace; or 2. Sports activities with NGO Peace Players Cyprus, where students develop skills for teamwork, tolerance and trust through sports activities.

Interested groups of students have the option to further their participation and build on their established contact by taking part in sustainability actions, educational walks in Nicosia or study visits across the island. The sustainability workshops which are offered to primary, lower secondary and upper secondary educational levels in the form of both monocommunal and bicommunal workshops, include a diverse range of activities such as cooking, crafts, stencil-making, drama and photography.

A preparatory mono-communal workshop is held for groups interested in taking part in educational walks of Nicosia and/or study visits. The options of participating in educational walks or study visits are provided to lower and upper secondary school educational level. The Nicosia walks provide an option for students, who have previously met, to explore and gain knowledge about the diversity of the walled city in addition to historical, social and cultural aspects of particular sites/monuments by taking part in an interactive tour across the divide. Similar to the Nicosia walks, the study visits offer an option to visit and learn about various significant locations across the divide.

In addition to activities with students, the Imagine project also offers teacher trainings for teachers of primary, lower secondary and upper secondary educational levels. The trainings focus on a Culture of Peace and Non-violence providing an opportunity for teachers to expand their knowledge on peace education and be introduced to related concepts. Teachers who participated in the monocommunal teacher trainings are then able to attend the bicommunal teacher trainings both to learn how to transfer their skills in their classrooms and to interact with their colleagues working in the other community. The bicommunal teacher trainings have previously been facilitated by local experts in addition to international experts from India, Israel and Germany.

Within the scope of Imagine, the first Head Teachers Conference was held in 2019. The bicommunal conference, which the leaders of both communities also attended, provided head teachers with a platform to interact with other school leaders, exchange opinions and ideas about practices and further enhance skills and knowledge on how to develop democratic cultures.

The ‘Imagine’ project has systematically been mentioned in the United Nations Secretary General reports since its initiation where it has received recognition and appraisal.

The ‘Imagine’ Project is implemented by the Association for Historical Dialogue and Research and the Home for Cooperation under the auspices of the Bicommunal Technical Committee on Education and is funded by the Federal Foreign Office of the Republic of Germany. The project is also supported by the United Nations Peacekeeping Force in Cyprus (UNFICYP) and the UN Office of the Special Advisor (OASG).

For more information please contact Loizos Loukaidis, 'Imagine' Project Coordinator, at This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. or This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

‘Imagine’ projesi, adada bulunan iki toplumun liderlerinin vardığı anlaşma ve aylarca süren çabaların ardından Ekim 2017’de başlamış olan Irkçılık Karşıtlığı ve Barış Kültürü Eğitim Programı’dır.

2022 itibariyle, 6117 öğrenci ve onlara eşlik eden 714 öğretmen ‘Imagine’ projesi kapsamında gerçekleşen eğitimlere katılmıştır. 518 öğretmen, Barış Kültürü Eğitimi üzerine gerçekleşen tek toplumlu ve iki toplumlu eğitimlere katılım göstermiştir. 92 müdür ise ‘Imagine’ Okul Yöneticilerine Yönelik Konferansa katılım göstermiştir.

Programın amacı, Kıbrıs’ta bulunan iki toplum arasında teması arttırmak ve BM dokümanları, kararları ve eylem planları ışığında Barış Kültürü ve Şiddetsizlik üzerine kapsamlı bir anlayış çerçevesinde barışı, anlayışı ve ırkçılık karşıtlığını teşvik etmektir. Ayrıca program, iki toplumdan bireyleri bir araya getiren etkinliklere katılım konusunda daha kısıtlı fırsatlara sahip olan kırsal kesimlere ulaşmayı da amaçlamaktadır. Projeye katılım gönüllülük esasında ve ücretsiz olarak gerçekleşmektedir. Proje, kademeli bir yaklaşım temelinde oluşturulmuştur. Atölye çalışmaları sırasında kullanılan yöntem ise farklı yaş gruplarına ve eğitim seviyelerine göre uyarlanmıştır.

İlk aşamada eğitmenlerimiz, iki toplumlu etkinliğe katılmak isteyen sınıfları ziyaret edip, etkili olan şiddet kültürünün bileşenleri olarak kalıp yargılar, ayrımcılık ve ırkçılık üzerine tartışmak için güvenli ortamlar yaratmaktadırlar. Bunun yanı sıra, bu kavramları irdeleyen deneyimsel aktiviteler de gerçekleştirmektedirler. Bu etkinliğin bir diğer önemli yönü ise öğrencileri diğer toplumdan olan öğrencilerle temas sağlamaları için hazırlamaktır.

Imagine1
Imagine2
Imagine3

İkinci aşamada, iki toplumdan sınıflar eşleştirilir ve ara bölgede bulunan Dayanışma Evi’nde gerçekleşen iki etkinlikten birini seçmeleri istenir. 1. seçenek “Dayanışma Evi’ne Ziyaret ve Irkçılık Karşıtlığı Atölye Çalışması”dır. Bu seçenekte, öğrenciler karma gruplar halinde Barış Kültürü Eğitimi kapsamında ırkçılık karşıtlığı üzerine deneyimsel aktivitelere katılır. 2. seçenek ise “STÖ Peace Players Cyprus ile Spor Aktiviteleri”dir. Bu seçenekte ise öğrenciler spor aktiviteleri aracılığıyla takım çalışması, tolerans ve güvene dayalı beceriler kazanırlar.

İlgili öğrenci grupları, katılımlarını ve kurmuş oldukları iletişimi daha ileriye taşımak için sürdürebilirlik atölye çalışmalarına, Lefkoşa’da gerçekleşen yürüyüşlere veya ada çapında gerçekleşen eğitsel gezilere katılabilir. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine sunulan sürdürebilirlik atölyeleri hem tek toplumlu hem iki toplumlu olarak gerçekleştirilmekte ve yemek yapımı, el işi, stensil kalıbı oluşturma, drama ve fotoğraf gibi çeşitli aktiviteleri içermektedir.

Lefkoşa’da yürüyüş ve/veya eğitsel gezilere katılacak olan gruplar için tek toplumlu bir hazırlık atölye çalışma gerçekleşmektedir. Yürüyüş ve eğitsel gezi seçenekleri, ortaokul ve lise eğitim seviyesindeki gruplara sunulmaktadır. Lefkoşa’daki yürüyüşler, daha önce bir araya gelmiş olan öğrencilerin etkileşim içerisinde surlar içinde var olan çeşitlilikle ilgili bilgi edinmelerine ve keşfetmelerine ve belirli yerlerin veya tarihi binaların tarihi, sosyal ve kültürel yönleri hakkında bilgilendirilmelerine olanak tanımaktadır. Lefkoşa’da yürüyüşlere benzer biçimde, eğitsel geziler de Kıbrıs’ın dört bir yanında bulunan çeşitli önemli yerler hakkında bilgi edinmelerine fırsat tanımaktadır.

Öğrencilerle gerçekleşen aktivitelerin yanı sıra, ‘Imagine’ projesi, ilkokul, ortaokul ve lise öğretmenlerine yönelik öğretmen eğitimleri de gerçekleştirmektedir. Barış Kültürü ve Şiddetsizliğe odaklanan eğitimler, öğretmenlerin barış kültürü eğitimi konusunda bilgilerini arttırmalarına veya ilgili kavramlarla tanışmalarına olanak sağlamaktadır. Tek toplumlu eğitime katılan öğretmenler, daha sonra iki toplumlu öğretmen eğitimine katılarak, bu becerileri sınıflarına aktarmayı ve diğer toplumda çalışan meslektaşlarıyla etkileşime girmeyi öğrenebilirler. İki toplumlu öğretmen eğitimine katılan öğretmenler, daha önceki eğitimlerde yerel uzmanlardan ve Hindistan, İsrail ve Almanya’da çalışan uluslararası uzmanlar tarafından eğitim almıştır.

Imagine kapsamında yapılan ilk Okul Yöneticilerine Yönelik Konferans 2019 yılında gerçekleşmiştir. İki toplumun liderlerinin de katıldığı iki toplumlu konferans, okul yöneticilerinin diğer okul yöneticileriyle iletişim kurabileceği, pratikleriyle ilgili fikir paylaşımında bulunabileceği ve demokratik kültürler oluşturmak için bilgi ve becerilerini geliştirebileceği bir platform sunmuştur.

‘Imagine’ projesi, sistematik bir şekilde BM Genel Sekreteri raporlarında yer almakta ve proje başladığından itibaren övgü ve takdir ile bahsedilmektedir.

‘Imagine’ projesi Tarihsel Diyalog ve Araştırma Derneği ile Dayanışma Evi tarafından, Eğitim Teknik Komitesi himayesinde yürütülmektedir. Almanya Federal Dışişleri Bakanlığı tarafından finanse edilmekte ve Kıbrıs’ta Birleşmiş Milletler Barış Gücü ve BM Genel Sekreteri'nin Özel Danışmanı'nın Ofisi tarafından desteklenmektedir.

Daha fazla bilgi için Loizos Loukaidis, 'Imagine' Proje Koordinatörü ile This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. veya This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. adreslerinden iletişime geçebilirsiniz.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Το ‘Imagine’ είναι ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα για Αντιρατσιστική Εκπαίδευση/ Εκπαίδευση για ένα Πολιτισμό Ειρήνης, το οποίο ξεκίνησε τον Οκτώβρη του 2017, μετά από πολύμηνες προσπάθειες και τη σύμφωνη γνώμη των ηγετών των δύο κοινοτήτων στο νησί.

Μέχρι το 2022, 6117 μαθητές/ριες, συνοδευόμενοι/ες από 714 εκπαιδευτικούς συμμετείχαν στο πρόγραμμα. Επιπλέον 518 εκπαιδευτικοί παρακολούθησαν εργαστήρια για την Εκπαίδευση για την Ειρήνη σε μονοκοινοτικό και δικοινοτικό επίπεδο και 92 διευθυντές/ριες συμμετείχαν στο Συνέδριο Διευθυντών/ριων του ‘Imagine’.

Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενίσχυση της επαφής μεταξύ των δύο κοινοτήτων της Κύπρου και στην προώθηση της ειρήνης, της κατανόησης και του αντιρατσισμού στο νησί στα πλαίσια μίας ολιστικής θεώρησης της Κουλτούρας Ειρήνης και Μη-Βιας, εμπνευσμένης από έγγραφα, ψηφίσματα και σχέδια δράσης του ΟΗΕ. Επιπλέον, το πρόγραμμα επιδιώκει την αποκέντρωση των εκπαιδευτικών μας δράσεων και στην προσέγγιση σχολείων από αγροτικές περιοχές του νησιού, οι οποίες έχουν λιγότερες ευκαιρίες για δραστηριότητες που φέρνουν κοντά τα μέλη των δύο κοινοτήτων.

Η συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι εθελοντική και δωρεάν. Το πρόγραμμα ακολουθεί μία βήμα προς βήμα προσέγγιση και η μεθοδολογία που υιοθετείται στα εργαστήρια διαφοροποιείται ανάλογα με τις ανάγκες των διαφορετικών ηλικιακών ομάδων και εκπαιδευτικών βαθμίδων.

Αρχικά, οι εκπαιδευτές/ριες επισκέπτονται ομάδες μαθητών/ριών που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν σε δικοινοτικές δραστηριότητες και δημιουργούν ένα ασφαλές περιβάλλον για τη διεξαγωγή συζητήσεων που αφορούν τα στερεότυπα, τις διακρίσεις και το ρατσισμό ως συστατικά της επικρατούσας κουλτούρας βίας, και συντονίζουν  βιωματικές δραστηριότητες για την διερεύνηση των εννοιών αυτών. Μία σημαντική πτυχή αυτού του εργαστηρίου είναι και η προετοιμασία των μαθητών/ριών για επαφή με μαθητές/ριες από την άλλη κοινότητα.

Imagine1
Imagine2
Imagine3

Σε δεύτερο στάδιο, φέρνουμε μαζί ομάδες από τις δύο κοινότητες οι οποίες επιλέγουν μεταξύ δύο δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα στο Σπίτι της Συνεργασίας στην Πράσινη γραμμή: 1. «Επίσκεψη στο Σπίτι της Συνεργασίας και Αντιρατσιστικό εργαστήρι», όπου οι μαθητές/ριες σε μικτές ομάδες συμμετέχουν σε βιωματικές δραστηριότητες σχετικές με τον αντιρατσισμό κάτω από την ομπρέλα της Εκπαίδευσης για ένα Πολιτισμό Ειρήνης, ή 2. Αθλητικές δραστηριότητες με το ΜΚΟ PeacePlayers Cyprus, όπου οι μαθητές/ριες αναπτύσσουν δεξιότητες ομαδικότητας, ανεκτικότητας και εμπιστοσύνης μέσω αθλητικών δραστηριοτήτων.

Οι ενδιαφερόμενες ομάδες μαθητών/ριών έχουν την επιλογή να συνεχίσουν τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα λαμβάνοντας μέρος σε δραστηριότητες ενίσχυσης, εκπαιδευτικούς περιπάτους στη Λευκωσία ή επισκέψεις μελέτης σε όλο το νησί. Τα ενισχυτικά εργαστήρια τα οποία αφορούν δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια, τόσο σε μονοκοινοτικό όσο και δικοινοτικό επίπεδο, περιλαμβάνουν ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, όπως μαγειρική, κατασκευές, stencil, θέατρο και φωτογραφία.

Οι ομάδες που ενδιαφέρονται να λάβουν μέρος στους εκπαιδευτικούς περιπάτους στη Λευκωσία ή στις επισκέψεις μελέτης, συμμετέχουν σε ένα προκαταρκτικό εργαστήρι. Η επιλογή για συμμετοχή σε εκπαιδευτικές εκδρομές και επισκέψεις μελέτης παρέχεται σε γυμνάσια και λύκεια. Οι εκπαιδευτικοί περίπατοι στη Λευκωσία αποτελούν μία διαδραστική επιλογή για μαθητές/ριες που έχουν ήδη συναντηθεί, με σκοπό να διερευνήσουν και να μάθουν για τη διαφορετικότητα της εντός των τειχών πόλης της Λευκωσίας, αλλά και να έρθουν σε επαφή με ιστορικές, κοινωνικές και πολιτισμικές πτυχές συγκεκριμένων τοποθεσιών ή μνημείων συμμετέχοντας σε μία διαδραστική ξενάγηση εκατέρωθεν της πράσινης γραμμής. Με παρόμοιο τρόπο, οι επισκέψεις μελέτης παρέχουν την δυνατότητα στουες/στις μαθητές/ριες να επισκεφθούν και να μάθουν για διάφορες σημαντικές τοποθεσίες εκατέρωθεν της πράσινης γραμμής.

Εκτός από τις δραστηριότητες με μαθητές/ριες, το πρόγραμμα ‘Ιmagine’ περιλαμβάνει επιμορφώσεις εκπαιδευτικών δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου. Οι επιμορφώσεις επικεντρώνονται στην Κουλτούρα Ειρήνης και Μη-βίας, προσφέροντας στους/στις εκπαιδευτικούς την ευκαιρία να διευρύνουν τις γνώσεις τους για την εκπαίδευση για την ειρήνη και να γνωρίσουν σχετικές έννοιες. Εκπαιδευτικοί που συμμετέχουν στις μονοκοινοτικές επιμορφώσεις μπορούν στη συνέχεια να συμμετέχουν σε δικοινοτικές επιμορφώσεις εκπαιδευτικών τόσο για να μάθουν πως να μεταφέρουν τις δεξιότητες τους στην καθημερινή τους πρακτική, όσο και για να αλληλεπιδράσουν με συναδέλφους/ισσες που εργάζονται στην άλλη κοινότητα. Οι δικοινοτικές επιμορφώσεις εκπαιδευτικών συντονίζονται από ειδικούς επιστήμονες/ισσες τόσο από την Κύπρο όσο και από το εξωτερικό (π.χ. Ινδία, Ισραήλ, Γερμανία).

Το πρώτο Συνέδριο Διευθυντών/ριών του ‘Imagine’ πραγματοποιήθηκε το 2019. Το δικοινοτικό συνέδριο, στο οποίο παρευρέθηκαν οι ηγέτες των δύο κοινοτήτων, λειτούργησε ως πλατφόρμα διάδρασης διευθυντών/ριών και ανταλλαγής απόψεων για πρακτικές, δεξιότητες και γνώσεις που αφορούν στην καλλιέργεια δημοκρατικής κουλτούρας.

Από τον πρώτο χρόνο λειτουργίας του προγράμματος, γίνεται συστηματική αναφορά στο πρόγραμμα ‘Imagine’ σε εκθέσεις του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών.    

Το πρόγραμμα ‘Imagine’ υλοποιείται από τον Όμιλο Ιστορικού Διαλόγου και Έρευνας και το Σπίτι της Συνεργασίας. Τελεί υπό την αιγίδα της Δικοινοτικής Τεχνικής Επιτροπής για την Εκπαίδευση και χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Εξωτερικών της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας. Το πρόγραμμα υποστηρίζεται από την Ειρηνευτική Δύναμη των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο (ΟΥΝΦΙΚΥΠ) και το Γραφείο του Ειδικού Αντιπροσώπου του Γ.Γ. του Ο.Η.Ε στην Κύπρο.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο του προγράμματος Λοΐζο Λουκαΐδη στο This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ή στο This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.