Το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα. Επεξηγηματικός Οδηγός

Author(s) : Υπουργείο Εξωτερικών

Book Details

Publishing date

2005

Category

AHDR Library, Social Sciences

Subcategory

EU

Publisher

Δημοκρατία Κυπριακή

Place

Λευκωσία

Language

GRE

Copies

1

Location

AHDR

Archive No

341.242

Number

-

Volume

-