Ανακοίνωση: Οι αιτήσεις για το πρόγραμμα 'Imagine' συνεχίζονται! / Duyuru: 'Imagine' başvuruları devam ediyor! 

 

You can submit your application to participate in 'Imagine' with your students this school year! The educational program ‘Imagine’ started in 2017 and since its initiation has achieved bringing together over 5000 students to encourage contact and collaboration among youth and children across the divide!

The first phase of the project consists of two steps: a mono-communal antiracism education/education for a culture of peace workshop held in the classroom and a bicommunal workshop held in the buffer zone. Groups who would like to further their participation have the choice of taking part in a variety of exciting activities! For detailed information, please check https://www.ahdr.info/peace-education/58-education-for-a-culture-of-peace-imagine

Interested primary, lower secondary or upper secondary teachers may send their completed application forms to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. You may find the application form for school year 2021-2022 at your school.

For further information or any questions, please feel free to contact +905338537470 or +35722445740 (ext.106)

-----------------------------------------------------------------------------

Μπορείτε να υποβάλετε την αίτησή σας για να συμμετάσχετε στο 'Imagine' με τους/τις μαθητές/ριες σας αυτή τη σχολική χρονιά! Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα 'Imagine' ξεκίνησε το 2017 και από την έναρξή του έχει καταφέρει να φέρει σε επαφή περισσότερους/ες από 5.000 μαθητές/ριες για να ενθαρρύνει την επαφή και τη συνεργασία μεταξύ της νεολαίας και των παιδιών εκατέρωθεν της πράσινης γραμμής!

Η πρώτη φάση του προγράμματος αποτελείται από δύο στάδια: ένα μονοκοινοτικό εργαστήρι αντιρατσιστικής εκπαίδευσης/εκπαίδευσης για καλλιέργεια μιας κουλτούρας ειρήνης που πραγματοποιείται στην τάξη και ένα δικοινοτικό εργαστήρι ή αθλητικές δραστηριότητες που πραγματοποιούνται στη νεκρή ζώνη. Οι τάξεις που θα ήθελαν να ενισχύσουν περαιτέρω τη συμμετοχή τους έχουν την επιλογή να λάβουν μέρος σε μια επιπλέον συναρπαστικές δραστηριότητες! Για λεπτομερείς πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση https://www.ahdr.info/peace-education/58-education-for-a-culture-of-peace-imagine

Οι ενδιαφερόμενοι/ες εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μπορούν να στείλουν συμπληρωμένες τις αιτήσεις τους στο This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Το έντυπο αίτησης για το σχολικό έτος 2021-2022 μπορείτε να το βρείτε στο σχολείο σας. Μπορείτε να βρείτε τη δήλωση συμμετοχής εδώ: https://enimerosi.moec.gov.cy/ypp13273 

Για περισσότερες πληροφορίες ή τυχόν απορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 22445740 (ext. 106) ή στο 99578067.

-----------------------------------------------------------------------------

 Öğrencilerinizle 'Imagine' projesine katılmak için başvuru yapabilirsiniz! 2017 yılında başlayan 'Imagine' eğitim programı, Kıbrıs'ta temas ve işbirliğini teşvik etmek amacıyla 5000'den fazla öğrenciyi bir araya getirmeyi başarmıştır!

Projenin ilk aşaması iki adımdan oluşur: 1) Sınıfta yapılan ırkçılık karşıtı / barış kültürü eğitimi atölye çalışması ve 2) Eşleştirilen iki grubun katılımıyla ara bölgede gerçekleştirilen atölye çalışması. Katılımını bir adım öteye taşımak isteyen gruplar, heyecan verici ek aktivitelere de katılabilir! Daha ayrıntılı bilgi için: https://www.ahdr.info/peace-education/58-education-for-a-culture-of-peace-imagine

İlgilenen ilkokul, ortaokul ve lise öğretmenleri, doldurulmuş başvuru formlarını This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. adresine gönderebilir. 2021-2022 akademik yılı için başvuru formunu okulunuzda bulabilirsiniz.

Daha fazla bilgi ve sorularınız için: +905338537470

Share this article

Other News

SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER

Stay up to date with our news and events

SUBSCRIBE NOW