Δελτίο Τύπου: Το Πρόγραμμα «Imagine» λαμβάνει Βραβείο για την Παγκόσμια Εκπαίδευση

 

Ο Όμιλος Ιστορικού Διαλόγου και Έρευνας (ΟΙΔΕ) ανακοινώνει με περηφάνια ότι το πρόγραμμα «Imagine» έχει βραβευτεί με το «GENE Global Education Award 2020/2021: Ποιότητα και Καλές Πρακτικές στην Παγκόσμια Εκπαίδευση σε όλη την Ευρώπη», το οποίο απονέμεται, σε ετήσια βάση, σε εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες για την Παγκόσμια Εκπαίδευση, ως αναγνώριση του έργου τους, προκειμένου να αναδειχθούν οι καλές πρακτικές στον τομέα αυτό. Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Παγκόσμιας Εκπαίδευσης - Global Education Network Europe (GENE) είναι το δίκτυο για την Παγκόσμια Εκπαίδευση στην Ευρώπη και «τα τελευταία  20 χρόνια εργάζεται έχοντας ως όραμα, μια μέρα, όλοι οι άνθρωποι στην Ευρώπη - σε αλληλεγγύη με τους υπόλοιπους λαούς του κόσμου - να έχουν πρόσβαση σε ποιοτική Παγκόσμια Εκπαίδευση». Το βραβείο περιλαμβάνει πιστοποιητικό ποιοτικής πρακτικής που συνοδεύεται από το Χρηματικό Βραβείο των 10.000 € που θα χρησιμοποιηθεί για την περαιτέρω ανάπτυξη των δραστηριοτήτων μας για την προώθηση ενός Πολιτισμού Ειρήνης στην Κύπρο μέσω της εκπαίδευσης.

Το πρόγραμμα «Imagine», είναι ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την Αντιρατσιστική Εκπαίδευση/ Εκπαίδευση για έναν Πολιτισμό Ειρήνης, το οποίο στοχεύει στην ενδυνάμωση της επαφής και της συνεργασίας μεταξύ των διαφόρων κοινοτήτων στην Κύπρο. Μέχρι σήμερα, το «Imagine» κατάφερε να φέρει μαζί 5091 μαθητές και μαθήτριες, συνοδευόμενους/ες από 582 εκπαιδευτικούς. Τα τελευταία χρόνια, το «Imagine» προσφέρει επίσης ευκαιρίες για περαιτέρω αλληλεπίδραση μεταξύ μαθητών/τριών και εκπαιδευτικών εμπλουτίζοντας τις υπάρχουσες δραστηριότητές του με ενισχυτικές δραστηριότητες, εκπαιδευτικούς περιπάτους στην εντός των τειχών  Λευκωσία εκατέρωθεν της πράσινης γραμμής και επισκέψεις μελέτης σε τοποθεσίες ιστορικής, πολιτιστικής, περιβαλλοντικής και άλλης κληρονομιάς σε όλο το νησί. Επιπρόσθετα, 340 εκπαιδευτικοί συμμετείχαν οι ίδιοι/ες σε εργαστήρια για την Εκπαίδευση για την Ειρήνη και 92 διευθυντές/ριες συμμετείχαν στο συνέδριο Διευθυντών/ριών του «Imagine».

Ο Όμιλος Ιστορικού Διαλόγου και Έρευνας, ως ο οργανισμός που υλοποιεί το «Imagine», επιθυμεί να ευχαριστήσει τους συμπροέδρους της Τεχνικής Επιτροπής για την Εκπαίδευση, Δρ. Μιχαλίνο Ζεμπύλα και Δρ. Ersun İşçioğlu, καθώς και την πρώην συμπρόεδρο της Επιτροπής Δρ. Meltem Onurkan-Samani, για την τοποθέτηση του «Imagine» υπό την αιγίδα της Επιτροπής, το Σπίτι της Συνεργασίας για τη συνεισφορά στο πρόγραμμα, την Ειρηνευτική Δύναμη του Ο.Η.Ε. (UNFICYP) και το Γραφείο της Ειδικής Αντιπροσώπου του Γενικού Γραμματέα στην Κύπρο για τη συνεχή υποστήριξη και αναγνώριση του προγράμματος, το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Εξωτερικών της Δημοκρατίας της Γερμανίας για τη χρηματοδότηση, την Α.Ε. τον Πρέσβη της Γερμανίας στην Κύπρο, Franz Jose Kremp, το

προσωπικό και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου του ΟΙΔΕ για τη σκληρή δουλειά και τη δημιουργικότητά τους, τον οργανισμό PeacePlayers Cyprus για τη συνεργασία τους, την ομάδα εκπαιδευτών/ριών του «Imagine» για την αφοσίωσή τους, και, πάνω απ’ όλα, τους/τις εκπαιδευτικούς και μαθητές/ριες του «Imagineγια τη συμμετοχή και τη συμβολή τους στην επιτυχία του προγράμματος. Τέλος, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Παγκόσμιας Εκπαίδευσης για την αναγνώριση και το βραβείο.

Ως ΟΙΔΕ, θα θέλαμε να εκφράσουμε την αφοσίωσή και την επιθυμία μας να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για τη δημιουργία κοινωνικών αλλαγών μέσω της εκπαίδευσης, οραματιζόμενοι/ες νέους τρόπους για να ενθαρρύνουμε την αλληλεπίδραση μεταξύ των κοινοτήτων και να προωθήσουμε έναν Πολιτισμό Ειρήνης και Μη-βίας σε όλο το νησί!

Το πρόγραμμα «Imagine» υλοποιείται από τον Όμιλο Ιστορικού Διαλόγου και Έρευνας και το Σπίτι Συνεργασίας υπό την αιγίδα της Τεχνικής Επιτροπής για την Εκπαίδευση. Χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Εξωτερικών της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας και υποστηρίζεται από την Ειρηνευτική Δύναμη των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο (UNFICYP) και το Γραφείο της Ειδικής Αντιπροσώπου του Γενικού Γραμματέα στην την Κύπρο.

Μπορείτε να παρακολουθήσετε το βίντεο που δημιουργήθηκε για την υποψηφιότητά μας πιο κάτω

 

 

Share this article

Other News

SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER

Stay up to date with our news and events

SUBSCRIBE NOW