Προσκαλούμε νέους/ες και ενθουσιώδεις σχεδιαστές/τριες γραφικών να σχεδιάσουν ένα λογότυπο για το «Ivy Series». Προθεσμία: 05 Οκτωβρίου 2020

 Προσκαλούμε νέους/ες και ενθουσιώδεις σχεδιαστές/τριες γραφικών να σχεδιάσουν ένα λογότυπο για τη σειρά εκδηλώσεων «Ivy Series». Εμπνευσμένη από τον κισσό που υπάρχει στη βιβλιοθήκη μας, η σειρά εκδηλώσεων «Ivy Series» του ΟΙΔΕ αποτελείται από ομιλίες, αναγνώσεις, κουίζ και περιπάτους που στοχεύουν στην ενίσχυση της περιέργειας, στην ενθάρρυνση της δια βίου μάθησης και στη δημιουργία νέων δικτύων αναγνωστών/τριών, συγγραφέων και δημιουργών. Το «Ivy Series» υλοποιείται στο πλαίσιο της «Συνεργασίας για τη Ζωή», ενός προγράμματος εθελοντισμού του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης που υλοποιείται από τον ΟΙΔΕ. Εάν είστε γραφίστας/ρια και θέλετε να σχεδιάσετε το λογότυπό μας, σας ενθαρρύνουμε να αποστείλετε την πρότασή σας. Η πρόταση που θα επιλεγεί, θα λάβει το ποσό των 150 ευρώ. Στείλτε τα σχέδιά σας το αργότερο μέχρι τις 05/10/2020 με email στο This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Ο/η σχεδιαστής/ρια θα πρέπει να ακολουθήσει το όραμα του οργανισμού μας και του συγκεκριμένου προγράμματος. Ο Όμιλος Ιστορικού Διαλόγου και Έρευνας (ΟΙΔΕ) είναι ένας διακοινοτικός οργανισμός με έδρα την Κύπρο που έχει ως στόχο την προώθηση της ιστορικής κατανόησης ανάμεσα στο κοινό και ειδικότερα ανάμεσα στα παιδιά, τους νέους και τις νέες και τους/τις εκπαιδευτικούς, προσφέροντας πρόσβαση με ευκαιρίες μάθησης βασισμένες στις έννοιες του σεβασμού της διαφορετικότητας και της κριτικής σκέψης για άτομα διαφορετικών ικανοτήτων και με οποιοδήποτε εθνικό, θρησκευτικό, πολιτισμικό και κοινωνικό υπόβαθρο. Οι δραστηριότητες του ΟΙΔΕ περιλαμβάνουν έρευνα και διάχυση των αποτελεσμάτων της, ανάπτυξη κειμένων πολιτικής, εμπλουτισμό της βιβλιοθήκης και του αρχείου, οργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων για εκπαιδευτικούς, συζητήσεων και συνεδρίων, παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού, διοργάνωση εκπαιδευτικών επισκέψεων και περιπάτων, ανάπτυξη εργαλείων επικοινωνίας και δημιουργία συνεργασιών μεταξύ ατόμων και οργανισμών σε τοπικό, σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Από την ίδρυσή του ο ΟΙΔΕ, πέρα από τη δημιουργία του Σπιτιού της Συνεργασίας (H4C), συμπεριέλαβε την Εκπαίδευση για την Ειρήνη στην γκάμα δραστηριοτήτων του, εισήγαγε διάφορες δράσεις προώθησης της ειρήνης σε τοπικό επίπεδο, και βοήθησε εκπαιδευτές/ριες, ακτιβιστές/ριες, ερευνητές/ριες και ακαδημαϊκούς από την Κύπρο, να αποκτήσουν πρόσβαση σε ευκαιρίες σχετικές με τα πεδία της ιστορίας και της εκπαίδευσης για την ειρήνη. Μόνο τα δύο τελευταία χρόνια μέσα από το Πρόγραμμα ‘Imagine’, ο ΟΙΔΕ έχει εκπαιδεύσει πέραν των 5000 μαθητών/τριών και 900 εκπαιδευτικών στην εκπαίδευση για την ειρήνη, εμπνέοντας την ίδια ώρα, μια κουλτούρα ειρήνης και μη βίας.

Το λογότυπο πρέπει να είναι σε μορφή CMYK (για εκτύπωση), σε μορφή RGB (ψηφιακή) και σε άλλες μορφές.

Ο/η σχεδιαστής/ρια γραφικών θα πρέπει να:

  • Αναφέρει την ύπαρξη πνευματικών δικαιωμάτων και να αποκτήσει πρόσβαση σε αυτά, εάν χρειάζεται, και να βεβαιωθεί ότι δεν υπάρχει παραβίαση. Σε κάθε άλλη περίπτωση, ο ΟΙΔΕ διατηρεί τα νόμιμα δικαιώματά του να λάβει νομικά μέτρα.
  • Λάβει σχόλια και να προβεί σε αλλαγές στο σχέδιο από την ομάδα του ΟΙΔΕ έως και 5 φορές.
  • Παραδώσει όλα τα απαιτούμενα γραφικά με τον ΟΙΔΕ (συμπεριλαμβανομένων των κωδικών χρώματος).

Τα πνευματικά δικαιώματα του λογότυπου θα ανήκουν αποκλειστικά στον Όμιλο Ιστορικού Διαλόγου και Έρευνας (ΟΙΔΕ)

Share this article

Other News

SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER

Stay up to date with our news and events

SUBSCRIBE NOW