Apply now! The Crossroads re-Imagined Camp will take place from 2 - 11 August in Kampos village. Şimdi başvur! Crossroads re-Imagined Kampı, 2 -11 Ağustos tarihleri arasında Kampos köyünde gerçekleşecektir. Κάντε αίτηση τώρα! Η κατασκήνωση Crossroads re-Imagined θα πραγματοποιηθεί στις 2-11 Αυγούστου στο χωρίο Κάμπος. 


 

Crossroads re-Imagined Camp is designed for young people aged 15 - 18 years old and it employs, at the core of its activities, peace education methodologies, theatre and expressive arts, along with a multitude of other non-formal and informal tools. The camp aims to increase contact and cooperation between young people from all the communities in Cyprus and promotes reconciliation in the framework of a Culture of Peace and Non-Violence. When young people from different walks of life meet at Crossroads, we re-Imagine our perspectives to promote meaningful communication and provide a safe space for creative learning, democratic dialogue and mutual understanding and respect. For the full description of the camp click here and the application form, please click here

Crossroads re-Imagined Kampı, 15-18 yaşları arasındaki gençler için tasarlanmış ve aktivitelerinde barış kültürü metodolojisi, tiyatro ve sanatın yanı sıra birçok yaygın eğitim aracının kullanıldığı bir etkinliktir.  Kampın amacı, Kıbrıs’taki tüm toplumlardan genç bireyler arasında iletişim ve işbirliğini artırmak, aynı zamanda Barış ve Şiddetsizlik Kültürü kapsamında uzlaşmayı teşvik etmektir. Farklı kesimlerden genç bireyler kesişen yollarda (Crossroads) buluştuğunda, bakış açılarımızı yeniden hayal ederek (re-Imagine) anlamlı iletişim kurmayı teşvik edip yaratıcı öğrenme, demokratik diyalog, karşılık anlayış ve saygı için güvenli bir alan oluştururuz. Kamp hakkında daha detaylı bilgi için buraya ve başvuru formu için de lütfen buraya tıklayın. 

Η κατασκήνωση Crossroads re-Imagined έχει σχεδιαστεί για νέες και νέους μεταξύ 15 και 18 χρονών. Oι δραστηριότητές της βασίζονται, μεταξύ άλλων, στη μεθοδολογία της εκπαίδευσης για την ειρήνη, στο θέατρο και σε άλλες εκφραστικές τέχνες και χρησιμοποιεί μια πληθώρα μη τυπικών και άτυπων μορφών μάθησης. Η κατασκήνωση έχει ως βασικό στόχο την ενίσχυση της επαφής και της συνεργασίας μεταξύ νέων από όλες τις κοινότητες της Κύπρου και την προώθηση της συμφιλίωσης στο πλαίσιο μιας Κουλτούρας Ειρήνης και Μη-βίας. Όταν νέοι και νέες από διαφορετικά υπόβαθρα συναντιούνται σε σταυροδρόμια (crossroads), τότε δίνεται η ευκαιρία να αναθεωρήσουμε (re-imagine) τις απόψεις και τις θέσεις μας ώστε να προωθήσουμε μια ουσιαστική επικοινωνία και να παρέχουμε ασφαλείς χώρους για δημιουργική μάθηση, δημοκρατικό διάλογο και αμοιβαία κατανόηση και σεβασμό. Για εκτενέστερη περιγραφή της κατασκήνωσης πατήστε εδώ και για τη αίτηση συμμετοχής πατήστε εδώ

 

 

Share this article

Other News

SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER

Stay up to date with our news and events

SUBSCRIBE NOW